(קדרת במיה עם בשר (מעט חריף

 
 
 
 
 
(קדרת במיה עם בשר (מעט חריף